Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.4.2016

1. Rekisterinpitäjä

Turku 7. Aura-apteekki (y-tunnus: 1576235-8)
Kauppiaskatu 7-9
20100 Turku
puh. (02) 214 4400
admin@apteekkiplus.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Olli Järveläinen, apteekkari.

3. Rekisterin nimi

Turku 7. Aura-apteekin asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Turku 7. Aura-apteekin ja apteekkiplus.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä apteekkiplus.fi verkkokaupan ylläpitoon tai Turku 7. Aura-apteekkiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja, kuten:

 • etu- ja sukunimi, asiakasnumero
 • osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)
 • asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu ja/tai asiakasryhmä
 • internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)
 • suoramarkkinointilupa
 • tilausten postin seurantatiedot

6. Apteekkiplus.fi ja Turku 7. Aura-apteekin kanta-asiakkuus

6.1 Kanta-asiakasrekisterin käyttötarkoitus

Kanta-asiakasrekisterin tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa Turku 7. Aura-apteekissa ja apteekkiplus.fi -verkkoapteekissa vakituisesti asioivien asiakkaiden asiakaspalvelua.

6.2 Kanta-asiakasrekisterin tietosisältö

Kanta-asiakasrekisteriin talletetaan kaikista kanta-asiakkaista:

 • sukunimi ja etunimi
 • sairausvakuutuslain mukaisten korvausten laskemiseksi: asiakkaan sosiaaliturvatunnus sekä mahdolliset erityiskorvattavien sairauksien numerot
 • asiakasnumero
 • asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu ja asiakasryhmät.

asiakkaan ostotiedot 24 kuukauden ajan. Apteekki voi mm. seurata sairausvakuutuslain mukaisen asiakaskohtaisen kattosumman täyttymistä sekä hallita asiakkaan kokonaislääkityksen turvallisuutta ja taloudellisuutta. Asiakas voi pyytää yhteenvedon Turku 7. Aura-apteekista tai apteekkiplus.fi -verkkoapteekista toimitetuista reseptilääkkeistä korkeintaan kahden vuoden ajalta.

asiakastiedot ovat hyödynnettävissä Turku 7. Aura-apteekissa ja apteekkiplus.fi -verkkoapteekissa

Kanta-asiakasrekisteriin talletetaan asiakkaan ilmoittamat:

 • Asiakkaan yhteystiedot
 • Asiakkaan mahdolliset lääkehoidon kannalta tärkeät erityispiirteet: huomioitavat sairaudet, allergiat, yliherkkyydet, lääkeainesopimattomuudet sekä hoitava lääkäri.
 • Laskutusta varten mahdollinen työpaikkakassa, vakuutusyhtiö tai muu maksaja.

Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää:

Ostotietojen tallentuminen 24 kuukauden ajan. Tällöin ostotiedot tallentuvat henkilötietolain salliman 13 kuukautta.

Turun 7. Aura-apteekin tai apteekkiplus.fi -verkkoapteekin tiedotteiden lähettäminen sähköpostitse tai tekstiviestillä asiakkaan antamiin yhteystietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi apteekkiplus.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai vastaavasti asioidessaan Turku 7. Aura-apteekissa.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta apteekkiplus.fi:n tai Turku 7. Aura-apteekin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

8. Rekisterin suojaus

Kanta-asiakkaiden tiedot tallentavat asiakasrekisteriin siihen valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat. Rekisteri sijaitsee apteekkiplusfi:n salasanasuojatulla palvelimella

9. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus

Ota Yhteyttä!

Keskustele farmaseutin kanssa suojatussa Chat palvelussa.

Kun asiakaspalvelijamme ovat paikalla, sivun laidassa näkyy "Aloita keskustelu" painike. Klikkaamalla voit keskustella apteekkimme farmaseutin kanssa.

Soita asiakaspalveluumme

Voit soittaa asiakaspalveluumme numeroon
020 787 0030.
Asiakaspalvelumme on avoinna
ma-la klo 9-19 ja su klo 12-17